Ukazały się „Kleksy myśli” autorstwa ks. bp. Wiesława Meringa


20 listopada 2019 r.

Ukazały się „Kleksy myśli” autorstwa ks. bp. Wiesława Meringa

W środę, 20 listopada, podczas audiencji u ks. bp. Wiesława Meringa, ks. kan. Łukasz Grabiasz wręczył Pasterzowi Diecezji najnowszą książkę, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników, zatytułowaną „Kleksy myśli”.
 
Publikacja zawiera 40 krótkich wypowiedzi autorstwa ówczesnego rektora pelplińskiego WSD, dziś 76. Biskupa Włocławskiego, dotyczących wiary, modlitwy, kwestii społecznych wspomnień z podróży czy informacji z życia seminaryjnej wspólnoty. Publikowane były w dwutygodniku „Pielgrzym” w latach 1993-1998, jednak również po latach pozostają cennym impulsem do osobistych refleksji nad wartościami stanowiącymi fundament chrześcijańskiej egzystencji.
 
Teksty zostały zebrane przez ks. Andrzeja Tomalaka, natomiast ilustracje zamieszczone w książce wyszły spod ręki Bożeny Sobierajskiej i Macieja Markowskiego. Całość opatrzona jest słowem wstępnym ks. bp. Józefa Zawitkowskiego.