Turek: Dożynki i odpust w parafii Matki Bożej Fatimskiej


13 września 2023 r., tekst: dk. MM; foto: PK

Turek: Dożynki i odpust w parafii Matki Bożej Fatimskiej

W kolejną rocznicę objawień Maryi w Fatimie, 13 września, w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Turku-Obrzębinie odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie.
 
Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Zbigniew Łukasik, dyrektor Muzeum Diecezjalnego i ceremoniarz biskupi. Homilista, odwołując się do liturgii Słowa, zaznaczył, że głównym celem życia jest wieczne zbawienie, które osiąga się przez codzienne wypełnianie obowiązków.
 
Wskazując na pracę rolników, sadowników i ogrodników, ks. Łukasik, podkreślił trud, z jakim muszą się oni zmagać. Przypomniał też, że wszystko, co dzieje się w życiu zależy od Pana Boga, któremu człowiek powinien bezgranicznie zaufać.
 
Zwyczajem lat ubiegłych, tego dnia, miejscowa wspólnota parafialna świętowała dziękczynienie za plony (Dożynki). W tym roku rolę gospodarzy podjęli mieszkańcy Grabieńca, którzy przygotowali wieniec dożynkowy i chleby, którymi, po zakończonej Eucharystii, podzielili się zgromadzeni wierni.
 
Przed błogosławieństwem ks. kan. Stanisław Nasiński, proboszcz parafii, wyraził słowa wdzięczności pod adresem obecnych na liturgii.
 
Liturgiczne obchody zakończyła procesja wokół kościoła z figurą Matki Bożej Fatimskiej i relikwiami ŚŚ. Franciszka i Hiacynty.