Tuliszków: odpust parafialny ku czci Matki Bożej Różańcowej


7 października 2019 r., tekst: ks. SN; foto: KZ

Tuliszków: odpust parafialny ku czci Matki Bożej Różańcowej

Rozpoczął się miesiąc październik – czas ten jest w szczególny sposób poświęcony Matce Bożej Różańcowej, a także modlitwie zwanej Różańcem. Jest to modlitwa, która poprzez rozważanie poszczególnych tajemnic za pośrednictwem Matki Bożej kierowana jest do samego Jezusa. Jan Paweł II wielokrotnie mówił o sile różańca: „Modlitwa różańcowa jest modlitwą wdzięczności, miłości i ufnej prośby… Do tej modlitwy różańcowej zachęcam was i zapraszam. Odmawiajcie różaniec!” Nie lękajmy się więc sięgać po tę skuteczną modlitewną broń w intencjach całego Kościoła, naszej parafii, wszystkich rodzin, ludzi samotnych, zagubionych. Bądźmy dziećmi Maryi!
 
Tradycyjnie, w pierwszą niedzielę października (6 X 2019 r.) w parafii tuliszkowskiej świętowano doroczny odpust ku czci Matki Bożej Różańcowej. Sumę odpustową celebrował i homilię wygłosił ks. prał. Józef Nowak, wykładowca muzyki kościelnej w WSD we Włocławku. Swoje rozważanie oparł o słowa z Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP: „Jako olej wylany o Maryjo imię Twoje”. Kaznodzieja wyjaśniając, że „starożytni, gdy morze się burzyło i niosło zniszczenie, lali na spienione, huczące, groźne fale oliwę. Dziś znowu rozszalała się groźna burza nad ludzkością, nad Polską. Świat został pogrążony w burzy ideologicznej” – kontynuował Ksiądz profesor, zachęcając: „trzeba nam czym prędzej wylać oliwę różańcową, a ona znów uspokoi burzę. Musimy wziąć różaniec do ręki, bo chodzi nam o dobro ludzkości, o dobro naszych rodzin! Zamiast bluźnić, narzekać na Pana Boga, trzeba nam wziąć różaniec do ręki, bo ten różaniec to broń potężna! On niejeden raz wyprowadził już ludzkość z nieszczęścia” – przekonywał wytrawny homilista, podkreślając, że modlitwa różańcowa pozwala ludziom podążać do Matki Bożej - wzoru wiary w rozważaniu tajemnic Chrystusa. Zachęcał też wiernych, aby szczególnie cenili tę modlitwę, do której zachęcała sama Maryja podczas objawień w Lourdes i Fatimie.
 
Po Komunii św., zanim wyruszyła procesja eucharystyczna wokół świątyni, podczas której – rozważając radosne tajemnica Różańca św. – modlono się w intencji narodu, Kościoła i parafii, ks. prał. Stanisław Nowak, proboszcz parafii, serdecznie podziękował wszystkim wiernym – tak parafianom jak i gościom – którzy wykorzystali dar słonecznej pogody i wzięli udział w uroczystości. Nie ukrywał przy tym radości powodowanej faktem, iż tego dnia wiele osób skorzystało z sakramentu spowiedzi i Komunii św.
 
Modlitwie towarzyszyła schola parafialna, prowadzona przez Edytę Wiodelską, miejscową organistkę, oraz orkiestra dęta Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie.