Świnice Warckie: pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych


18 czerwca 2019 r., teskt: ks. PK, foto: Włodzimierz Dudka

Świnice Warckie: pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych

Jest takie miejsce w diecezji włocławskiej, w którym co roku gromadzą się dzieci, aby podziękować za wielki dar, ofiarowany im przez Jezusa Miłosiernego: pierwszy w ich życiu sakrament pokuty i pojednania, oraz pierwszą Komunię Świętą. 18 czerwca br., ponad 2000 uczniów klas trzecich przybyło do Świnic Warckich - Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. s. Faustyny, w gorącym dniu, 16 czerwca. Spotkanie rozpoczęło się w Głogowcu, przy rodzinnym domu Helenki Kowalskiej, gdzie dzieci mogły zobaczyć jak skromnie żyła i mieszkała późniejsza wielka święta. Następnie uczestnicy przeszli w procesji do parafialnej świątyni, podczas której delegacje z każdej przybyłej parafii niosły relikwie Apostołki Bożego Miłosierdzia. Modlitwie w drodze przewodniczył ks. Janusz Kowalski, kustosz sanktuarium.
 
Optymizm i energia dzieci pierwszokomunijnych ukazała się po przybyciu do ołtarza polowego przy świątyni. Tam, przy akompaniamencie zespołu „Jordan” ze Zduńskiej Woli i wspólnej zabawie, animowanej przez ks. prał. Michała Krygiera, dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii we Włocławku, dzieci okazywały swoją wdzięczność i radość ogarniające ich młode serca.
 
Punktem centralnym była Msza  Święta sprawowana pod przewodnictwem ks. bp. Stanisława Gębickiego. Witając zebranych, Kustosz Sanktuarium przypomniał o przypadającej w tych dniach 50. rocznicy święceń kapłańskich Sufragana Włocławskiego, zachęcając jednocześnie do modlitwy za dostojnego jubilata.
 
Okolicznościową homilię wygłosił ks. prał. Michał Krygier. Przywołując ciekawe przykłady, ukazał potrzebę w życiu człowieka miłość względem Boga i bliźniego, nawet nieprzyjaciela. Kaznodzieja ukazał, jak piękne jest serce człowieka, jeżeli nie jest z kamienia, oraz gdy nasze oczy nie są zasłonięte przyziemnymi rzeczami takimi jak: komputer, komórka czy jedzenie.
 
Na koniec Eucharystii bp Gębicki podziękował wszystkim za ochocze włączenie się w przygotowanie uroczystości. Dzieci natomiast złożyły dostojnemu jubilatowi z serc płynące życzenia.
 
Tradycją jest, że wszystkie pielgrzymki, przybywające do Świnic Warckich, o godzinie 15.00 gromadzą się na modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia. Także dzieci pierwszokomunijne w Godzinie Miłosierdzia zawierzyły siebie Jezusowi, upraszając wiele łask dla swoich rodzin, parafii, diecezji, Polski i całego świata.