Studia podyplomowe z teologii realizowane w Toruniu 2023/2024 (informacja)


8 września 2023 r.

Studia podyplomowe z teologii realizowane w Toruniu 2023/2024 (informacja)

Serdecznie zapraszamy na studia podyplomowe w zakresie teologii organizowane przez Wydział Teologiczny UMK w Toruniu. Studia są przeznaczone dla absolwentów wydziałów teologicznych. Kształcenie odbywa się w dwóch cyklach:
 
  • pierwszy – kurs ad licentiam – licencjat kościelny dla absolwentów wydziałów teologicznych (magistrów teologii), czas trwania: 4 semestry,
 
  • drugi – kurs ad lauream – dla osób posiadających licencjat kościelny z teologii, czas trwania: 2 semestry.
 
Studia są prowadzone w specjalności teologia praktyczna. Termin składania dokumentów upływa z dniem 22 września 2023r.
 
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej:
https://www.teologia.umk.pl/student/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-w-zakresie-teologii/
 
Dane kontaktowe:
 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Gagarina 37
telefon: (056) 611 4994; 611 4990
e-mail: teologia@umk.pl
 
Wszelkich informacji udziela również: ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK (email: christof@umk.pl)