Sieradz: modlitwa za zmarłych kapłanów


22 września 2021 r., ks. PK

Sieradz: modlitwa za zmarłych kapłanów

Od 16 lat we wrześniu, w rocznicę śmierci ks. prał. Józefa Kucharskiego, organizatora parafii i budowniczego kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu, duszpasterze dekanatu sieradzkiego II, najbliższa rodzina śp. księdza prałata, parafianie i przyjaciele gromadzą się na wspólnym sprawowaniu Eucharystii za zmarłych kapłanów.
 
Mszy św. 21 września przewodniczył i homilię wygłosił ks. Sławomir Mrugała, proboszcz parafii Wróblew. W swoim słowie oparł się na wezwaniu Jezusa „Pójdź za mną”, które odniósł do powołania każdego człowieka.
 
Na zakończenie Eucharystii ks. prał. Mirosław Miłek, proboszcz parafii NSJ, podziękowała obecnym za pamięć o zmarłych kapłanach i modlitwę za nich. Zauważył, że „niekiedy wdzięczność umiera jako pierwsza. Trzeba ją pielęgnować i podsycać, ponieważ jak to napisał ks. Twardowski: wdzięczność jest najbardziej religijnym uczuciem”.
 
Po błogosławieństwie zebrani odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia przed tablicą pamiątkową ks. prał. Kucharskiego.
 
W liturgii śpiewem towarzyszył chór Cantate Deo.
 
 Ks. Józef Kucharski - pierwszy proboszcz parafii NSJ w Sieradzu. Urodzony 9 marca 1936 r. w Lubominie na Kujawach. W 1956 r. wstąpił do seminarium duchownego, które ukończył w roku 1961. Następnie kontynuował naukę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na wydziale filozoficznym, gdzie w 1966 r. uzyskał tytuł magistra filozofii. 18 sierpnia 1967 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Antoniego Pawłowskiego. Od czerwca 1981 r. do 21.09.2005 r. pełnił funkcję proboszcza w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu.