Prezbiterzy diecezji uczestniczyli w rejonowych konferencjach duszpasterskich


27 listopada 2019 r., tekst: ks. AT; foto: ks. JG

Prezbiterzy diecezji uczestniczyli w rejonowych konferencjach duszpasterskich

Tradycyjnie, w ostatnie dni roku liturgicznego, prezbiterzy diecezji włocławskiej biorą udział w rejonowych konferencjach duszpasterskich. Miały one miejsce: w auli Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku (26 listopada), w parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu (27 listopada) oraz – tego samego dnia – w parafii św. Maksymiliana w Koninie.
 
Rozpoczynały się one modlitwą brewiarzową, której przewodniczył Ksiądz Biskup.
 
Następnie ks. prał. Michał Krygier, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej powitał wszystkich obecnych oraz zaprezentował nowy, trzyletni ogólnopolski program duszpasterski, któremu przyświecać będzie hasło: „Eucharystia daje życie”. W kolejnych latach realizowane będą jego poszczególne aspekty: „Wielka tajemnica wiary”, „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy” i „Posłani w pokoju Chrystusa”. Ksiądz Prałat poinformował także o ważniejszych wydarzeniach duszpasterskich czekających diecezję w najbliższych miesiącach.
 
Po tym wprowadzeniu głos zabrał Grzegorz Górny, dziennikarz i publicysta, znany m.in. z artykułów zamieszczanych w tygodniku „Sieci”. Wychodząc od świadectwa o osobistym spotkaniu z umierającym ks. abp. Kazimierzem Majdańskim, byłym więźniem obozu koncentracyjnego w Dachau, mówił o toczącej się na świecie „wojnie kulturowej, którą można określić mianem: „walki o duszę świata”. Nawiązując do konkretnych przykładów z historii nakreślił zgromadzonym sposoby działania ideologii, których podstawowym celem jest zniszczenie chrześcijaństwa. Przywołując słowa papieża Benedykta XVI o autentyczności przesłania z Fatimy, uświadomił prezbiterom i alumnom na czym polegają błędy Rosji, które – mimo upadku bloku sowieckiego – wciąż są powielane w świecie, a mianowicie aborcja i rewolucja seksualna.
 
Taka sytuacja wymaga konkretnych działań, które stały się przedmiotem dalszej części wygłosu publicysty poczytnego czasopisma. Przypomniał tu działania podejmowane w historii, gdy Rzym chylił się ku upadkowi, spośród których na pierwsze miejsce wysuwa się działalność św. Benedykta z Nursji, założyciela monastycyzmu zachodniego. Przywołał również nauczanie kard. Karola Wojtyły, który już podczas Soboru Watykańskiego II mówił o konieczności katechumenatu pochrzcielnego oraz – jako Jan Paweł II – o potrzebie nowej ewangelizacji. Stąd konieczne jest prowadzenie dziś w parafiach katechez dla dorosłych czy działalność kręgów biblijnych. „Jan Paweł II zostawił jeszcze jedno dziedzictwo intelektualne i duchowe, jakim jest teologia ciała, która jest najlepszą odtrutką na rewolucję seksualną, będącą częścią wojny kulturowej”, mówił prelegent, podkreślając, że papież ukazał w ten sposób chrześcijaństwo nie jako „systemem zakazów i restrykcji, ale pokazał afirmatywną wizję ludzkiej płciowości obejmującą całokształt życia człowieka”.
 
Na zakończenie gość specjalny przypomniał liczne objawienia maryjne i eucharystyczne, które dokonały się w ostatnim stuleciu. Wydarzenia te nie dokonały się bez powodu i niosą ze sobą bardzo ważne przesłanie, a mianowicie, że „wszyscy jesteśmy na froncie walki kulturowej”, która jest bardzo trudna, ale „Chrystus zwyciężył” i to jest źródło nadziei dla wszystkich chrześcijan, zakończył Grzegorz Górny.
 
Podsumowania konferencji we Włocławku dokonał Pasterz Diecezji, który zgromadzonym w seminaryjnej auli uświadomił ważność świadectwa głoszonego przez świeckich oraz konieczność walki w obronie wiary, Ewangelii i Kościoła. Zwrócił też uwagę na problem polegający na „zachwianiu ideału kapłaństwa w duszach młodych księży”, który powoduje niekiedy odejścia z kapłaństwa. „Przed Kościołem jest światło, a zarazem zbierają się chmury”, zauważył hierarcha, podkreślając, że „jeżeli się mocno wierzy i rozumie zadanie do którego powołuje Chrystus, nie trzeba się bać, ale trzeba być gotowym na każde poświęcenie i ofiarę”, mówił bp Mering.