Pielgrzymka Ludzi Pracy do Lichenia (zaproszenie)


19 sierpnia 2019 r., Mariola Rakiewicz – prezes Akcji Katolickiej

Pielgrzymka Ludzi Pracy do Lichenia (zaproszenie)

Akcja Katolicka Diecezji Włocławskiej oraz współorganizatorzy serdecznie zapraszają  w najbliższą niedzielę, 25 sierpnia, na doroczną 37. Pieszą Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu, pod hasłem: „Maryjo, w Twoim wstawiennictwie pokładamy całą naszą ufność”.
 
W tym trudnym i bolesnym czasie naznaczonym pogardą,  poniżaniem i szyderstwem z najświętszych dla katolików znaków, będziemy prosić za Ojczyznę oraz przebłaganie za wszystkie zniewagi, bluźnierstwa i świętokradztwa przeciw Bogu i Królowej Polski.
Wierni i autentycznie wolni, pragniemy iść i trwać w sprzeciwie wobec obcej naszej tradycji ideologii, którą próbuje się nam narzucić i zniszczyć wszystko co polskie, co patriotyczne i katolickie.
 
Duszpasterze konińskich parafii oraz organizatorzy zapraszają rodziny, ludzi młodych oraz ludzi pracy do Wspólnoty oddającej się pod opiekę Maryi. 
 
Program Pielgrzymki:
 
11.30 – Zbiórka i wymarsz, kościół św. Wojciecha w Koninie.
15.15 – Powitanie pielgrzymów przy pomniku Św. Jana Pawła II przed kościołem św. Doroty
16.00 – Msza Święta w intencji Ojczyzny oraz przebłaganie za wszystkie bluźnierstwa i świętokradztwa przeciw Bogu i Królowej Polski pod przewodnictwem ks. prał. Józefa Wysockiego w licheńskiej bazylice.
17.15 – Uroczystość przy pomniku bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 
 
Współorganizatorzy: Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Wojciecha w Koninie, NSZZ „Solidarność” Kopalni Konin, Konfraternia im. ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii św. Wojciecha w Koninie