Pielgrzymi Diecezji Włocławskiej weszli na Jasną Górę


13 sierpnia 2019 r., tekst: o. Stanisław Tomoń, BPJG; foto: ks. MSz, MJ

Pielgrzymi Diecezji Włocławskiej weszli na Jasną Górę

13 sierpnia w godzinach popołudniowych weszła na Jasną Górę była 31. Piesza Pielgrzymka Diecezji Włocławskiej. Tegoroczne hasło to słowa: „W mocy Bożego Ducha”. Pielgrzymka składała się z kilku członów: 31. Pieszej Pielgrzymki Włocławskiej, 29. Pieszej Pielgrzymki z Konina, 29. Pieszej Pielgrzymki z Turku i 29. Pieszej Pielgrzymki z Dzierżaw. Nad przebiegiem pielgrzymki czuwał jej dyrektor – ks. Marek Molewski.
 
Przed Szczytem Jasnej Góry utrudzonych pielgrzymów witał biskup włocławski Wiesław Mering.
 
W sumie wędrowało 1081 pątników, 34 kapłanów, 15 kleryków i 9 sióstr zakonnych. W grupach z Włocławka i Konina wzięło udział 15 osób na wózkach inwalidzkich. W czasie 8 dni pielgrzymi pokonali 320 km.
 
„W tym roku szczególnie myślimy o ks. kard. Stefanie Wyszyńskim, bo kilka dni przed wyjściem pielgrzymki odbyła się piękna uroczystość upamiętniająca kard. Stefana Wyszyńskiego, ponieważ w katedrze włocławskiej przyjął świecenia i był kapłanem diecezji włocławskiej. I właśnie w duchu nauczania kard. Wyszyńskiego i ‘W mocy Bożego Ducha’, w tych dwóch aspektach były wszystkie konferencje, rozważania apelowe, rozważania różańcowe - mówi ks. Marek Molewski, diecezjalny koordynator pielgrzymki - Podczas modlitwy różańcowej jedną z intencji, o którą prosił Ksiądz Biskup, było przebłaganie za wszystkie zniewagi, dotyczące szczególnie Matki Bożej. Na terenie naszej diecezji niestety miały miejsce dwa ataki na kościół i na księdza, więc ta intencja, ta boleść, która jest w sercu Pasterz Diecezji i w naszych sercach była omadlana, przepraszaliśmy Matkę Boża za wszystkie zniewagi”.