Pielgrzymi Diecezji Włocławskiej weszli na Jasną Górę


13 sierpnia 2020 r., ks. AN

Pielgrzymi Diecezji Włocławskiej weszli na Jasną Górę

13 sierpnia o godz. 14.45 weszła na Jasną Górę Piesza Pielgrzymka Diecezji Włocławskiej. Tegoroczne hasło to słowa: „Wielka tajemnica wiary”. Pielgrzymka składała się z kilku grup: 32. Pieszej Pielgrzymki Włocławskiej, 30. Pieszej Pielgrzymki z Konina i 30. Pieszej Pielgrzymki z Turku. Przed Szczytem Jasnej Góry utrudzonych pielgrzymów witał biskup włocławski Wiesław Mering. „Przynieśliście do Matki, to co mieliście w sercach najpiękniejszego” – mówił do pielgrzymów bp Mering.
Tegoroczne pielgrzymowanie odbywało się w rygorze sanitarnym wymuszonym przez epidemię koronawirusa. Każda z grup pielgrzymowała według ustalonych wcześniej zasad. I tak grupa z Włocławka wędrowała na Jasną Górę w stałym pięćdziesięcioosobowym składzie. Grupa z Konina pielgrzymowała sztafetowo – stałą jej część stanowiła dziesięcioosobowa ekipa służb pielgrzymkowych, codziennie zaś dołączało się na trasie 40 wcześniej zapisanych pątników. Grupa z Turku pielgrzymowała sztafetowo, codziennie w składzie pięćdziesięcioosobowym.
W sumie wędrowało 373 pątników, 18 kapłanów, 3 kleryków i 2 siostry zakonne. W czasie 8 dni pielgrzymi pokonali 320 km. Nad przebiegiem pielgrzymki czuwał jej dyrektor – ks. Marek Molewski.
Przed jasnogórskim szczytem pielgrzymi padli na twarz i w ciszy modlili się. Odnosząc się do tego gestu bp Mering porównał go do momentu z obrzędu święceń kapłańskich: „Człowiek w największej pokorze pada na twarz przed Bogiem, żeby zaakcentować, pokazać swoją wiarę w to, że przyjmuje niezatarty  charakter sakramentu. Was też przywiódł tutaj niezatarty charakter sakramentu chrztu” – mówił do pątników Biskup Włocławski.
Zauważył, że „przyszliśmy w mniejszej grupie nie z naszej winy, tylko dlatego, że tak ułożyła się sytuacja”. Ale każdy pielgrzym przyniósł to, co miał w sercu najpiękniejszego – „przynieśliście swoją wiarę, swój trud, swoje przywiązanie do naszego Pana, do Jego najświętszej Matki i Ją właśnie wraz z Jej Synem witacie tutaj, na Jasnej Górze, z największą czułością, serdecznością, na jaką stać dziecięce serca wobec Matki” – zwracał się do pątników hierarcha. „Niech was Bóg błogosławi, niech wynagrodzi wszystkie trudy związane z pielgrzymką. Idźcie teraz do Niej, przed Jej oblicze w kaplicy Cudownego Obrazu, który przypomina, jak bardzo kocha to miejsce i jak bardzo w tym miejscu bije Jej serce i serce całej naszej Ojczyzny” – zakończył Pasterz diecezji.
O godz. 19.30 pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Meringa, w jasnogórskiej bazylice odprawiona zostanie Msza św. kończąca diecezjalną pielgrzymkę.