Nauczyciele z diecezji włocławskiej pielgrzymowali na Jasną Górę


2 lipca 2019 r., tekst: ks. AT; foto: DG

Nauczyciele z diecezji włocławskiej pielgrzymowali na Jasną Górę

Tradycyjnie 1 i 2 lipca pracownicy oświaty z całej Polski uczestniczyli w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę. Tegoroczna, 82. pielgrzymka, zgromadziła przed Obliczem Czarnej Madonny ponad 7 tys. uczestników. Wśród nich byli także nauczyciele i wychowawcy z diecezji włocławskiej, którzy do Domu Matki przybyli wraz z ks. Andrzejem Tomalakiem, diecezjalnym duszpasterzem nauczycieli.
 
Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmiało: „W imię przyszłości kultury”. Doroczne spotkanie rozpoczęło sympozjum ewangelizacyjne, które miało miejsce w jasnogórskiej auli o. Kordeckiego. Zgromadzeni wysłuchali trzech wykładów: „Kultura sposobem bycia człowieka w świecie”, który wygłosił dr hab. Henryk Kiereś, prof. KUL; „Przyszłość kultury polskiej i chrześcijańskiej w świecie odwróconym na opak” ks. Henryka Zielińskiego, redaktora naczelnego „Idziemy”. Na zakończenie przybliżona została duchowość bł. Natalii Tułasiewicz, nauczycielki wyniesionej na ołtarze w gronie 108 męczenników II wojny światowej.
 
Po krótkiej przerwie, Apelem Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu, rozpoczęła się druga część pielgrzymowania. W rozważaniu apelowym ks. bp Piotr Turzyński, delegat KEP ds. duszpasterstwa nauczycieli zwrócił uwagę na podziały, jakie ujawniły wydarzenia ostatniego roku szkolnego. Dlatego prosił Maryję „naszą Matkę i Nauczycielkę”, aby pomogła odbudować utraconą jedność.
 
Po modlitwie apelowej grupa pielgrzymkowa nauczycieli pod nazwą „Warsztaty w Drodze” z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej prowadziła nabożeństwo eucharystyczne, oparte na tekstach bł. Natalii Tułasiwicz.
 
Zakończeniem dnia była Msza św., której przewodniczył bp Piotr Turzyński, a koncelebrowali diecezjalni duszpasterze nauczycieli. W wygłoszonej homilii hierarcha podkreślił, że życie człowieka jest walką i nieustannym zmaganiem: o prawdę, miłość i dobro. Homilista dodawał odwagi wobec wszelkich niepowodzeń, zachęcając, aby w tych momentach uciekać się pod opiekę „Hetmanki z Jasnej Góry”, która zawsze stanie w obronie człowieka i pomoże doprowadzić jego misję do końca.
 
Drugi dzień pielgrzymowania rozpoczął się modlitwą różańcową na placu przed jasnogórskim Szczytem, który stał się w tym dniu miejscem spotkania polskich nauczycieli.
 
Następnie pątnicy wysłuchali wykładu programowego, wygłoszonego przez ks. prof. dr. hab. Franciszka Longchamps de Bériera z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W swoim wygłosie pochylił się nad kwestią prawa, które ustanawia się ze względu na człowieka.
 
Koncert Chóru Garnizonowego z parafii wojskowo-cywilnej Matki Bożej Królowej Polski w Kielcach poprzedził Eucharystię, której przewodniczył ks. bp Edward Dajczak, ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz były delegat KEP ds. duszpasterstwa nauczycieli. Na progu Mszy św. pielgrzymów pozdrowił o. Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry oraz Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej.
 
Homilię wygłosił bp Dajczak. Przypomniał pielgrzymom, że życie bez wiary, bez wartości jest pustką. Zwrócił też uwagę, że wiara powinna być oparta na pokorze i zaufaniu. Wzorem takiej postawy jest Maryja, która ufa Bogu i z pokorą przyjmuje każdą Jego wolę. Nawiązując do odczytanego fragmentu Ewangelii, mówiącego o cudzie w Kanie Galilejskiej, powiedział, że słowa Matki Pana: „uczyńcie wszystko, cokolwiek [Jezus] wam powie”, oznaczają nie tylko troskę Maryi o człowieka, która uosabia się dziś w działalności Kościoła, ale jest też wzorem dla nauczyciela i chrześcijanina, który zawsze ma prowadzić ludzi spotkanych na swoje drodze, do Zbawiciela.
 
 W godzinie miłosierdzia rozpoczęła się Droga Krzyżowa na jasnogórskich wałach, którą prowadził bp. Turzyński. On też przygotował teksty rozważań poszczególnych stacji.
 
Ostatnim punktem pielgrzymki było nabożeństwo rozesłania w Kaplicy Cudownego Obrazu, podczas którego Delegat KEP ds. duszpasterstwa nauczycieli zawierzył polską szkołę i wszystkich nauczycieli nieustającej opiece Czarnej Madonny.