Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny


1 października 2019 r.

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

W Światowy Dzień Misyjny 2017 r. papież Franciszek skierował list na ręce prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, kard. Fernando Filoniego. Papież ogłasza w nim październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Okazją do tego jest setna rocznica opublikowania przez Benedykta XV Listu apostolskiego Maximum illud. Dokumentem tym pragnął rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego.
 
Hasło „Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego” brzmi: „Ochrzczeni i posłani. Kościół Chrystusa z misją w świecie”.
 
Papież Franciszek w liście wyznaczył cel tej inicjatywy: „aby bardziej rozbudzić świadomość misyjną i podjąć z nową energią, misyjną przemianę życia i duszpasterstwa”. Powtórzył słowa św. Jana Pawła II: „Misja Chrystusa Odkupiciela, powierzona Kościołowi, nie została jeszcze wypełniona do końca i gdy obejmujemy spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna i że jej służbie musimy zaangażować wszystkie nasze siły”. Papież wskazał, że: „ Misje odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie”.
 
W liście pasterskim Episkopat Polski z okazji „Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego” czytamy, że „Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny” powinien stać się dla każdej parafii, wspólnoty i dla każdego ochrzczonego czasem odkrywania i odnowienia misyjnego powołania, czasem intensywniejszej troski o zbawienie każdego człowieka. Biskupi wskazali,  „aby leżało nam naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcanie naszych wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne”.
„Włączmy się zatem we wszelkie misyjne inicjatywy diecezjalne, zakonne i parafialne podejmowane w październiku br. Wspierajmy dzieło misyjne codzienną modlitwą różańcową i Komunią św. Weźmy udział w trosce Ojca Świętego przez hojne wsparcie finansowe jego misyjnych planów. Organizujmy spotkania z misjonarzami, wystawy, misyjne konferencje i katechezy. Niech nasze rodziny, a przez nie cały Kościół w Polsce radośnie i owocnie przeżyje Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny”! - zachęcają biskupi.
 
Oficjalna strona internetowa nadzwyczajnego miesiąca misyjnego  www.october2019.va
Strona Papieskich dzieł misyjnych w Polsce: www.missio.org.pl