Msza św. w intencji Ojczyzny w bazylice katedralnej


3 maja 2018 r., al. Łukasz Kołodziejczak

Msza św. w intencji Ojczyzny w bazylice katedralnej

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, 3 maja br., w bazylice katedralnej ks. bp Bronisław Dembowski przewodniczył  Eucharystii w intencji Ojczyzny. O godz. 11.45 na placu przed świątynią – odśpiewaniem hymnu państwowego, po którym zabrzmiał również hymn Włocławka – rozpoczęły się obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Następnie miało miejsce wprowadzenie przybyłych na uroczystość pocztów sztandarowych do katedry. Wokół stołu Pańskiego zgromadzili się duchowni, siostry zakonne oraz liczni wierni, a wśród nich, przedstawiciele Parlamentu, władz samorządowych, alumni młodzież szkolna, harcerze. Nie zabrakło też pocztów sztandarowych.
 
Homilię wygłosił ks. proboszcz Michał Krygier – kustosz bazyliki katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kaznodzieja wyjaśnił, że trzeciomajowa uroczystość nawiązuje do trzech ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza w których władca zawierza królestwo opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Nawiązując do słów Ewangelii (J 19,25-27), Ksiądz Kustosz wskazał, że „w świętym Janie, możemy odkryć każdego z nas. Nam także, jak Janowi, Pan Jezus dał swoją Matkę. My podobnie jak Apostoł przyjęliśmy Ją do siebie, i obraliśmy Ją jako naszą Królową”.
 
Kaznodzieja  podkreślił, że królewska godność to służba,  „Maryja – nasza Matka i Królowa – broni nas i oświeca”. Wobec wielu wyzwań i trudności stojących przed człowiekiem konieczne staje się zawierzenie Maryi. „Dzisiaj nie pozostaje nam nic innego, jak brać wzór z Maryi – Matki i Królowej Polski – i odpowiedzieć wiernością pierwszych słów Apelu Jasnogórskiego: Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam” - zakończył kaznodzieja.
 
Po udzielonym błogosławieństwie nastąpiła modlitwa w intencji Ojczyzny.
 
Uroczystości śpiewem towarzyszył chór katedralny ze scholą klerycką pod kierunkiem ks. prał. Józefa Nowaka. Pod batutą p. Grzegorza Augustynowicza w świętowaniu wzięła udział orkiestra Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku.
 
Na uroczystości obecne były poczty sztandarowe Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Policji, Zakładu Karnego, Nadleśnictwa Włocławek oraz organizacji kombatanckich, społecznych i włocławskich szkół.