Modlitwa o jedność za wstawiennictwem św. Rity we włocławskiej farze


23 stycznia 2023 r., DD

Modlitwa o jedność za wstawiennictwem św. Rity we włocławskiej farze

Trwając w obchodach tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, w niedzielę, 22 stycznia, w parafii św. Jana Chrzciciela we Włocławku sprawowana była Msza Święta połączona z nabożeństwem do świętej Rity, patronki spraw beznadziejnych, w której uczestniczyli również grekokatolicy ze swym duszpasterzem ks. Romanem Narytnykiem, administratorem parafii grekokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Bydgoszczy.
 
Eucharystii przewodniczył ks. dr Piotr Dykowski proboszcz miejscowej parafii, który wspomniał zgromadzonym o mających miejsce poprzedniego dnia uroczystych Nieszporach pod przewodnictwem biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego. W tym kontekście przywołał słowa księdza biskupa, że „tutaj jesteśmy w domu i czujemy się jak w rodzinie”. Jednocześnie ksiądz proboszcz podkreślił, że „gromadzimy się jako chrześcijanie, bo chcemy dać wyraz jedności w Jezusie Chrystusie oraz wyrazić swoją łączność z narodem ukraińskim doświadczanym okrucieństwem wojny”.
 
Homilię wygłosił ks. Łukasz Matuszak, wikariusz parafii. Po Mszy Świętej, jak każdego 22 dnia miesiąca, miało miejsce nabożeństwo do św. Rity.