Misterium Męki Pańskiej w Sieradzu


12 marca 2018 r., Tekst – ks. Maciej Grabowski, Zdjęcia – Dominika Pośpiech

Misterium Męki Pańskiej w Sieradzu

9 marca 2018 r. o godz. 18.30 w Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu odbyło się Misterium Męki Pańskiej, czyli przedstawienie ostatniej doby życia Jezusa Chrystusa na ziemi. Wierni zgromadzili się w ten wieczór wokół Chrystusa jak uczniowie na Ostatniej Wieczerzy. Uczestniczyli w tych samych wydarzeniach. Chrystus zaprosił ich do wspólnego stołu. Wziął chleb i wino, i przemienił je w swoje Ciało i Krew. Cierpiał, został ukrzyżowany i poniósł śmierć krzyżową. Uczynił to z miłości do ludzi. Udział w Misterium stał się zewnętrznym znakiem wiary, a zarazem prośbą o miłosierdzie i przebaczenie dla siebie i dla całego świata.
Wszystko to za przyczyną Amatorskiego Teatru „Cultus” – czyli cześć oddawana Bogu, który przygotował i przedstawił to Misterium. Teatr ten działa przy Parafii św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli od 2004 r. Opiekunem grupy teatralnej jest pan Zygmunt Legun. W przedstawieniach przygotowywanych przez teatr stara się, aby Pismo Święte było głównym źródłem tekstów, którym posługują się aktorzy a wygląd i strój odpowiadały realiom epoki, w której żył Jezus Chrystus. W Misterium brało udział około 50 aktorów.
Teatr ma w swoim repertuarze m. in.: Misterium Drogi Światła – „Od Zmartwychwstania do Zesłania Ducha Świętego”, które jest kontynuacją Misterium Męki Pańskiej – „Od Wieczernika do Zmartwychwstania”, a więc ukazuje działalność Jezusa na ziemi po Jego Zmartwychwstaniu. W okresie Bożego Narodzenia wystawiany jest spektakl „Tajemnica Bożego Wcielenia” który przedstawia początek historii Jezusa na ziemi.
Od czterech lat wystawiana jest również sztuka o św. Maksymilianie Kolbe pt.: „Droga do nieba św. Maksymiliana”. Z innych spektakli na wymianę zasługują: „Massabielska Pani”, „Obrona Jasnej Góry” oraz „Fatima – Tragedia czy Nadzieja”.
Misterium dało możliwość zagłębienia się i rozważania, na jakim etapie bliskości Jezusa jesteśmy. Czy tak jak Piotr albo Weronika, a może jak Szymon z Cyreny, Judasz, Piłat lub jeden z tłumu gapiów.
Wszelkie informacje na temat działalności Amatorskiego Teatru „Cultus” można uzyskać pod adresem www.cultuszdw.wordpress.com oraz pod nr telefonu: 608 623 483.