Misjonarz z Argentyny gościem Rady Biskupiej


18 lipca 2019 r., tekst: ks. AT; foto: prywatene archiwum ks. Józefa Przybysza

Misjonarz z Argentyny gościem Rady Biskupiej

Podczas cotygodniowej sesji Rady Biskupiej w Kurii Diecezjalnej, 18 lipca, gościł ks. Józef Przybysz, prezbiter diecezji włocławskiej, pracujący na misjach w Argentynie (w parafii św. Róży w Quimili, diecezja Aňatuya, leżącej na północnym zachodzie kraju, ok. 1000 km od stolicy). Podczas tego spotkania Pasterz Diecezji wraz z członkami Rady zapoznali się ze specyfiką pracy ks. Józefa, który samodzielnie otacza duszpasterską opieką ponad 20 tys. wiernych. Jego praca w ojczyźnie papieża Franciszka to głównie posługa sakramentalna, katechizacja i spotkania z chorymi nie tylko w samym Quimili, w którym zamieszkuje, ale także okolicznych wioskach oddalonych o 50-70 km.
 
Ksiądz misjonarz podzielił się też wiadomościami o heroicznej walce Argentyńczyków w obronie życia nienarodzonych, jako sprzeciwie wobec rządowego projektu liberalizacji aborcji. Liczne manifestacje, połączone z modlitwą i zawierzenie kraju opiece Matki Bożej w narodowym sanktuarium w Lujan sprawiło, że ustawa ta, choć przegłosowana przez Sejm, została odrzucona przez Senat. „Oddolna inicjatywa, społeczna presja, połączona z żarliwą modlitwą i zawierzenie Matce Bożej i Panu Jezusowi mają sens i potrafią przynieść dobry owoc”, zakończył ks. Józef.
 
Ks. Józef Przybysz pochodzi z parafii Świerczyn. Urodził się w 1977 r. Święcenia prezbiteratu przyjął w roku 2001. Od 2012 roku pracuje w Argentynie.
 
Poniżej kilka fotografii ukazujących jego misyjną pracę.