Ks. prał. Henryk Kowalski odznaczony medalem „Benemerenti in Opere Evangelizationis”


26 kwietnia 2021 r., tekst i foto: ks. MSz

Ks. prał. Henryk Kowalski odznaczony medalem „Benemerenti in Opere Evangelizationis”

26 kwietnia br. w Domu Biskupim we Włocławku ksiądz biskup Wiesław Mering przyjął ks. prał. Henryka Kowalskiego, referenta ds. misji w Diecezji Włocławskiej. Wizyta Księdza Prałata miała związek z otrzymanym medalem Komisji Episkopatu Polski ds. Misji „Benemerenti in Opere Evangelizationis” za wybitne zasługi w misyjnym dziele Kościoła. Ta specjalna i nadzwyczajna nagroda, została przyznana ks. Kowalskiemu w zeszłym roku, a wręczona 15 kwietnia br. - w 1055 rocznicę chrztu Polski.
 
Ksiądz Biskup pogratulował laureatowi kierując do niego specjalny list, w którym stwierdził m.in: „Z radością i satysfakcją przyjąłem informację o uhonorowaniu Księdza Prałata Medalem »Benemerenti in Opere Evangelizationis«. Jest on bez wątpienia dowodem uznania dla pięknego życia kapłańskiego, przepełnionego duchem i gorliwością misyjną. Realizował ją Ksiądz Prałat najpierw, przez długie lata, na Czarnym Lądzie i w Szwajcarii, a potem kształtując serca kolejnych grupy młodych polskich misjonarzy. (…)
Podążając za Chrystusowym wezwaniem: »Idźcie i nauczajcie wszystkie narody« (Mt 28,19), nie zapomniał Ksiądz Prałat o swojej macierzystej Diecezji, w której – z iście młodzieńczym zapałem – angażował się w propagowanie dzieł misyjnych poprzez sympozja, spotkania z alumnami WSD, młodzieżą i dziećmi w szkołach i parafiach. Dobrze też pamiętam piękną ekspozycję misyjną przygotowaną przez Księdza Prałata w Muzeum Diecezjalnym.
Działalność Wybitnego Misjonarza nie ogranicza się jednak tylko do spotkań, wykładów i wystaw. Przybiera ona także w konkretne kształty w materialnej pomocy dla włocławskiego seminarium czy też naszych misjonarzy”.
 
Dostojnemu Laureatowi gratulujemy i życzymy, by Jezus Chrystus Dobry Pasterz, umacniał Go na dalsze lata owocnej pracy na chwałę Boga i Kościoła powszechnego.
 
Ks. prał. Henryk Kowalski urodził się w 1944 r. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1967. Przez 13 lat posługiwał na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Szwajcarii. Po powrocie do Polski był odpowiedzialny za budowę oraz organizację Centrum Formacji Misyjnej, a także pełnił funkcje krajowego sekretarza Papieskiej Unii Misyjnej oraz redaktora naczelnego kwartalnika „Światło Narodów”. Od roku 2011 przebywa na emeryturze.