Konsekracja kościoła w Kryszkowicach


15 września 2019 r., tekst i foto: ASK

Konsekracja kościoła w Kryszkowicach

Kilka godzin po zakończeniu wydarzenia „Polska pod Krzyżem” ksiądz biskup Wiesław Mering 15 września dedykował Bogu nowo wybudowany kościół w Kryszkowicach. To była kontynuacja wielkiej modlitwy.
Parafianie licznie zebrani przed swoją nową świątynią najpierw powitali biskupa, a następnie byli świadkami przekazania kluczy do kościoła.
Na początku Mszy Św. przemówił ksiądz prałat Lesław Witczak, budowniczy świątyni. Zwrócił uwagę, że bez krzyża trudno zrozumieć dzieje Polski i parafii. Historia krzyża i zmartwychwstania jest historią narodu. – Dziś w Kryszkowicach, w parafii Tomisławice, wierni przeżywali poświęcenie nowej świątyni wzniesionej ku czci Matki Bożej Licheńskiej, nazywanej często Bolesną Królową Polski. Zgromadzili się w świątyni wzniesionej ku czci Tej, która stała pod krzyżem, Mater Dolorosa, a która w tej wspólnocie parafialnej jest już czczona od ponad 26 lat – mówił. Podziękował też wszystkim zaangażowanym w budowę kościoła.
Świątynia powstała na mocy porozumienia notarialnego z 11 września 2013 r. podpisanego pomiędzy diecezją włocławską, reprezentującą parafie Sadlno i Tomisławice, a PAK Kopalnią Węgla Brunatnego SA. Jego przedmiotem było określenie zasad naprawienia przez kopalnię szkód, które powstaną w mieniu stanowiącym parafię w Tomisławicach, czyli rozbiórki kościoła i likwidacji cmentarza. Kościół został wzniesiony w zaledwie dwa lata.
W homilii ksiądz biskup szczególną uwagę zwrócił na znaczenie kościołów dla chrześcijan oraz na poprawne rozumienie wspólnoty Kościoła, porównując ją do domu rodzinnego.
Biskup włocławski komentując czytania liturgiczne zauważył, że trudno człowiekowi uświadomić sobie grzech, przyznać się do niego i prosić o przebaczenie. W przypowieści o synu marnotrawnym zwrócił uwagę na dobrego ojca, jako obraz Boga. – Świątynia jest miejscem, w którym mówimy Bogu o najtrudniejszych dla nas sprawach.  W konfesjonale Ojciec patrzy, wygląda i spodziewa się naszego powrotu do Niego – zakończył pasterz diecezji.
Centralnym momentem było poświęcenie ołtarza symbolizującego Jezusa, na które złożyły się m.in. śpiew litanii do wszystkich świętych w języku łacińskim, namaszczenie ołtarza oraz ścian kościoła olejem krzyżma świętego, okadzenie kościoła i wspólnoty wiernych oraz najważniejsze sprawowanie Eucharystii.
Ks. Lesław Witczak z ramienia diecezji włocławskiej, Paweł Markowski, prezes zarządu PAK KWB Konin SA oraz Paweł Szczepankiewicz, wójt gminy Wierzbinek, która przekazała diecezji działkę pod budowę kościoła, dziękowali sobie wzajemnie za owocną współpracę. Swoją wdzięczność wyraził też ks. Krzysztof Antczak, proboszcz parafii.
Po Eucharystii Biskup Włocławski poświęcił pamiątkową tablicę przed kościołem i świetlicę wiejską w Kryszkowicach.
W uroczystości uczestniczyli prezbiterzy diecezji z ks. prał. Wojciechem Frątczakiem, wikariuszem generalnym diecezji włocławskiej, Aneta Niestrawska, wicewojewoda Województwa Wielkopolskiego, parlamentarzyści, władze samorządowe powiatu i gminy, wykonawcy budowy kościoła, goście i parafianie. O oprawę muzyczną zadbała orkiestra dęta kopalni Konin.
Zachęcamy do lektury obszerniejszej relacji z uroczystości w naszym diecezjalnym tygodniku „Ład Boży” publikowanym w tygodniku „Idziemy”.