Konin pielgrzymuje na Jasną Górę


8 sierpnia 2019 r.

Konin pielgrzymuje na Jasną Górę

7 sierpnia, po Mszy św. w kościele św. Maksymiliana w Koninie, której przewodniczył ks. prał. Wojciech Kochański, wikariusz biskupi na rejon koniński, wyruszyła na trasę 29. piesza pielgrzymka konińska, licząca ok 250 pątników.
 
W homilii ks. prałat Sławomir Kasprzak podkreślił, że „człowiek zawsze szukał ścieżek na których mógłby odkryć ślady sensu życia”. Te słowa są niewątpliwie myślą przewodnią dla pielgrzymów, którzy chcą podczas wędrówki do Matki pogłębiać swoją przyjaźń z Bogiem oraz wzbudzać refleksję nad sensem ziemskiej pielgrzymki - naszym życiem. Pielgrzymka jest jedną z najstarszych form szukania Boga przez człowieka. Jest to wyjście z domu na wzór Abrahama.
 
Jak podkreślił kaznodzieja, trzeba ufać Bogu, tak jak Kaleb i kobieta kananejska, o których mówiły teksty czytań mszalnych.
 
Pierwszy dzień pielgrzymowania to odcinek z Konina do Turku, gdzie w parafii św. Barbary o godz. 20.00 miała miejsce modlitwa apelowa. Wcześniej, pątnicy zatrzymali się na posiłek w Wyszynie. Trasę na Jasną Górę pielgrzymi pokonają w siedem dni. 13 sierpnia – wraz z grupą z Włocławka, Turku i Dzierżaw – koninianie staną przed obliczem Czarnej Madonny.