Kłodawa: bp Mering przewodniczył modlitwie w intencji górników


4 grudnia 2017 r.

Kłodawa: bp Mering przewodniczył modlitwie w intencji górników

Wzorem lat ubiegłych kłodawska społeczność uroczyście świętowała imieniny patronki górników św. Barbary. W dniu 4 grudnia w kościele parafialnym Mszę św. w intencji górników i ich rodzin celebrował Pasterz diecezji włocławskiej ks. bp Wiesław Mering.
      
Zgromadzonych gości powitał proboszcz parafii ks. Prałat Jerzy Dylewski. Rozważanie adwentowe poprowadził o. Bogdan Meger – prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Braci NMP z Góry Karmel. Ojciec rekolekcjonista uświadamiał słuchaczom, jak wielkie znaczenie w życiu chrześcijanina ma szkaplerz. Przypomniał osobę św. Jana Pawła II, którego życie było ukształtowane w szkole Maryi. Papież wypowiedział jakże ważne i  przemawiające do każdego serca słowa: „Noście zawsze święty szkaplerz, ja go zawsze mam na sobie i odniosłem wiele dobra”. Kaznodzieja zauważył, że w kłodawskiej parafii, dzięki trosce obecnego proboszcza nieustannie rozszerza się kult Matki Bożej Szkaplerznej. Rekolekcjonista zwrócił się do braci górników, by oddali swe życie, swój codzienny trud w ręce Maryi, naszej najlepszej Matki. Na zakończenie swego rozważania zaintonował pieśń o Matce Szkaplerznej.
 
Słowo podziękowania Księdzu Biskupowi za obecność, wspólnotę modlitwy, pasterską troskę oraz szacunek wobec pracy górnika wypowiedział p. Marek Skrzypczak – członek Zarządu Kopalni Soli Kłodawa, a także przedstawiciele radnych i proboszcz parafii.
 
Ksiądz Biskup wyraził wdzięczność górnikom za ich trud pracy oraz nieustanną wierność Chrystusowi. Na drogę życia i wiernej służby uczestnicy liturgii zostali umocnieni pasterskim błogosławieństwem.
 
Dalsza część uroczystości odbyła się w Kopalni Soli Kłodawa. Przy kaplicy św. Kingi została odmówiona modlitwa za tragicznie zmarłych pracowników Kopalni, a następnie zaproszeni goście uczestniczyli w Akademii Barbórkowej.
 
Ks. Sławomir Sobiech