Kanonickie spotkanie w Grodzisku


20 lipca 2019 r., tekst i foto: ks. MSz

Kanonickie spotkanie w Grodzisku

20 lipca, ksiądz biskup Wiesław Mering złożył wizytę nowo mianowanemu kanonikowi Świetnej Kapituły Uniejowskiej - ks. Aleksandrowi Rybczyńskiemu, proboszczowi parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grodzisku.
 
Spotkanie w gronie przedstawicieli kapituły rozpoczęło się nawiedzeniem parafialnej świątyni i wspólną modlitwą.
 
Po oddaniu czci Panu Jezusowi oraz uradowaniu się pięknem kościoła i terenu przykościelnego, bp Mering, wraz z towarzyszącymi mu prezbiterami, udał się do plebanii, gdzie miało miejsce braterskie spotkanie przy stole. Biskup Włocławski, dziękując za serdeczne przyjęcie oraz życzliwość zebranych kapłanów, zachęcił wszystkich do włączenia się w akcję „Polska pod Krzyżem”, która ma zjednoczyć katolików na modlitwie w intencji Kościoła i Ojczyzny.
 
Na zakończenie Ksiądz Proboszcz podziękował Pasterzowi Diecezji m.in. za włączenie w grono kanoników Świetnej Kapituły Uniejowskiej. Wyraził także swoją wdzięczność wobec członków kapituły, ks. infułatem Andrzejem Ziemieśkiewiczem, jej prepozytem, za serdeczne przyjęcie do zacnego gremium.