Finał konkursu „Szlak jubileuszowy po Diecezji Włocławskiej” (zapowiedź)


27 marca 2024 r.

Finał konkursu „Szlak jubileuszowy po Diecezji Włocławskiej” (zapowiedź)

Z okazji nawiedzenia Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej i Jubileuszu 900-lecia Diecezji Włocławskiej, Wydział Duszpasterstwa Ogólnego zorganizował konkurs pod nazwą „Szlak jubileuszowy po Diecezji Włocławskiej”.
 
Celem konkursu było poznanie, w ciągu roku jubileuszowego, 20 najważniejszych miejsc kultu Diecezji Włocławskiej, tj. sanktuariów oraz wybranych kościołów.
 
Spośród setek wydanych paszportów pielgrzyma do Wydziału Duszpasterskiego wróciło 104, w których udokumentowano odwiedziny wszystkich wskazanych miejsc. Natomiast w 6 przypadkach zabrakło bardzo niewiele.
 
Dla tych osób, które w 100% wywiązały się z wymagań konkursowych zostały przygotowane specjalne jubileuszowe certyfikaty, które zostaną wręczone
w niedzielę Bożego miłosierdzia, 7 kwietnia, w bazylice katedralnej we Włocławku, na zakończenie Mszy św., którą o godz. 10.00 będzie sprawował biskup włocławski Krzysztof Wętkowski.
 
Następnie zostaną wylosowane trzy osoby, dla których zostaną ufundowane  nagrody:
 
główna - pielgrzymka do Rzymu (dla 2 osób);
 
druga nagroda – pielgrzymka na Festiwal Młodych do Medjugorje (dla 2 osób);
 
trzecia nagroda – pielgrzymka do Wilna (dla 2 osób)
 
Wyjazdy odbędą się w czasie najbliższych wakacji.
 

Ks. Adam Zieliński
dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii