Etap diecezjalny XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej


5 marca 2021 r.

Etap diecezjalny XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej

Dnia 2 marca 2021 roku, w formie zdalnej, odbył się diecezjalny etap XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem: Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka. W etapie szkolnym wzięło udział 128. uczniów z 20 szkół ponadpodstawowych z naszej diecezji. Do etapu diecezjalnego zakwalifikowało się 21 uczestników. Laureatami zostali:
 
I miejsce - Maria Ziętek - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie
II miejsce - Marta Becker - I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku
III miejsce - Zuzanna Stasiak - Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku
 
Zgodnie z regulaminem OTK, do zawodów III stopnia (etapu ogólnopolskiego) zostają zakwalifikowani uczestnicy Olimpiady, którzy zajęli jedno w dwóch pierwszych miejsc w zawodach II stopnia i zdobyli przynajmniej 50% liczby punktów. W związku z powyższym, z naszej diecezji w zawodach III stopnia wezmą udział:
 
I miejsce - Maria Ziętek - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie
II miejsce - Marta Becker - I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku
 
Osoby wyróżnione:
Jagoda Krzymińska -  Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie
Igor Jarosz - Zespół Szkół nr 4 we Włocławku
Kamil Piotrkiewicz - I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku
Dominik Czyż - Liceum Ogólnokształcące w Kole
Jakub Kaźmierowski -  Liceum Ogólnokształcące w Kole
 
Laureatom gratulujemy wysokich wyników i życzymy powodzenia w kolejnym etapie konkursu. Dziękujemy wszystkim nauczycielom religii za przygotowanie uczniów do tegorocznej edycji OTK. Jednocześnie składamy podziękowania pod adresem sponsorów nagród dla uczestników i laureatów etapu diecezjalnego: Kurii Diecezjalnej Włocławskiej, Wydawnictwu Jedność. Szczególne podziękowanie dla Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników z Włocławska za przygotowanie dyplomów dla uczestników.