Diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację kard. Wyszyńskiego (zaproszenie i program)


22 września 2021 r.

Diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację kard. Wyszyńskiego (zaproszenie i program)

Diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego będzie miało miejsce w sobotę, 2 października br. w bazylice katedralnej.

Rozpocznie się ono o godz. 10.00 modlitwą różańcową. Następnie ks. prał. dr Antoni Poniński wygłosi prelekcję ukazującą związki bł. kard. Stefana Wyszyńskiego z diecezją włocławską.

Punktem kulminacyjnym będzie Msza św. o godz. 11.00, z dziękczynnym Te Deum, sprawowana pod przewodnictwem biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego.

Po Eucharystii przewidziana jest Agapa.
 
Ponadto od godz. 8.00, w Kaplicy MB Śnieżnej w bazylice katedralnej (w której święcenia kapłańskie przyjął przyszły Prymas Tysiąclecia), będzie możliwość zwiedzania wystawy poświęconej włocławskim dziejom ks. Wyszyńskiego, a od godz. 8.30 - możliwość zwiedzania Muzeum Diecezjalnego (grupy zorganizowane prosimy o rezerwację pod nr tel. 782 113 925).
 
Do wzięcia udziału w uroczystościach zaproszeni są księża, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy diecezji, zwłaszcza przedstawiciele szkół, organizacji czy instytucji noszących imię kard. Stefana Wyszyńskiego.