Diecezja włocławska w 2017 roku liczyła 746 tysięcy wiernych


1 marca 2018 r., ks. A. Niemira

Diecezja włocławska w 2017 roku liczyła 746 tysięcy wiernych

Diecezja włocławska w roku 2017 liczyła 754 621 mieszkańców, z czego 746 339 to katolicy. W 232 parafiach pracowało 362 księży (proboszczów i wikariuszy) – wynika z corocznych opracowań przesyłanych do Watykanu. Dane zawarte w statystykach odzwierciedlają stan diecezji na dzień 31 grudnia 2017 roku.
 
Wszystkich księży inkardynowanych do diecezji włocławskiej było 523. W tej liczbie mieszczą się zarówno proboszczowie, wikariusze, pracownicy instytucji diecezjalnych, jak też księża emeryci czy pracujący poza diecezją w Polsce lub zagranicą (np. w duszpasterstwie polonijnym, na misjach czy uczelniach). Zakonników w diecezji włocławskiej jest 114, a sióstr zakonnych 345.
 
Gdy chodzi o sakramenty święte, w ciągu całego 2017 roku na terenie diecezji zostało ochrzczonych 9066 osób, prawie o 700 więcej w stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego. Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 10 856 dzieci, o 3 tysiące więcej niż w roku 2016. Ta ostatnia różnica wynika z faktu przesunięcia czasu przystąpienia do tego sakramentu z klasy drugiej do trzeciej, co spowodowało, że w części parafii diecezji w roku 2016 Pierwszych Komunii nie było wcale. Do bierzmowania w roku 2017 przystąpiły 7432 osoby – o 500 mniej, niż w roku sprawozdawczym 2016, co odpowiada zmniejszającej się liczbie uczniów w szkołach na terenie diecezji. W 2017 roku zawarto 3353 sakramentalne małżeństwa, 25 mniej niż roku poprzedniego.
 
W szkołach katolickich na terenie diecezji włocławskiej uczy się 1793 uczniów, z czego 738 w 6 szkołach podstawowych i 1056 w 8 średnich. W 7 katolickich przedszkolach opieką otoczonych jest 370 dzieci.
 
Przesłane do Stolicy Apostolskiej dane dotyczą także zakresu pomocy charytatywnej w diecezji (rodzaju placówek, rodzaju świadczeń oraz liczby osób korzystających z pomocy), działalności sądu kościelnego, seminariów duchownych, poradnictwa rodzinnego czy pracy katechetów i wiele innych.
 
Przesyłane co roku do Watykanu statystyki ze wszystkich diecezji świata stanowią podstawę do opracowania przez Urząd Statystyczny Stolicy Apostolskiej danych ukazujących w liczbach obraz Kościoła katolickiego w świecie.