Diecezja Włocławska modli się o zdrowie dla ks. bp. Stanisława Gębickiego


27 listopada 2020 r., ks. AN

Diecezja Włocławska modli się o zdrowie dla ks. bp. Stanisława Gębickiego

20 listopada stwierdzono obecność koronawirusa u bp. Stanisława Gębickiego. W ostatnim komunikacie kurialnym o stanie zdrowia Biskupa Seniora z dnia 26 listopada poinformowano, że 25 listopada w godzinach popołudniowych, ze względu na pogarszający się stan zdrowia, ks. bp Stanisław Gębicki został zabrany do szpitala we Włocławku. Biskup Senior jest mocno osłabiony, ma trudności z oddychaniem.
 
W diecezji, w niedzielę 29 listopada odczytany zostanie apel o modlitwę o powrót do zdrowia ks. bp. Stanisława Gębickiego. Oto jego treść:
 
Bracia Kapłani!
Czcigodne Siostry Zakonne!
Drodzy Diecezjanie!
 
Zwracam się z prośbą do wszystkich Diecezjan, o modlitwę w intencji o powrót do zdrowia Księdza Biskupa Seniora Stanisława Gębickiego. 20 listopada u Księdza Biskupa stwierdzono obecność koronawirusa. Obecnie Ksiądz Biskup przebywa w szpitalu.
 
Ufamy, że nasza modlitwa przyczyni się do szybkiego powrotu ks. bp. Stanisława do pełni sił.
 
Zachęcam jednocześnie wszystkich do ufnej modlitwy w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych.
 
+Wiesław Mering, Biskup Włocławski