Czernikowo: instalacja relikwii św. Kazimierza, Królewicza


18 listopada 2019 r., ks. DD

Czernikowo: instalacja relikwii św. Kazimierza, Królewicza

„Przybyłem dokończyć podróż Świętego Kazimierza do Polski”- tymi słowami bp Oleg Butkiewicz, ordynariusz diecezji witebskiej na Białorusi, opisał posługę z którą przybył do Czernikowa 17 listopada 2019 roku. Tego dnia na zaproszenie ks. kan. Piotra Siołkowskiego, proboszcza parafii, hierarcha z Witebska przez całą niedzielę gościł w parafii Czernikowo. W głoszonych homiliach przybliżał postać św. Kazimierza, opowiadał o realiach pracy duszpasterskiej na Białorusi i dzielił się radościami i problemami odradzającego się tam Kościoła po ponad 70 latach niszczącej wiarę sowietyzacji. Podczas Mszy Świętej sprawowanej o godz. 12.00, bp Butkiewicz dokonał wprowadzenia do kaplicy wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu (która jest zarazem kaplicą relikwii polskich świętych i błogosławionych), relikwii św. Kazimierza, zmarłego w Grodnie 4 marca 1484 r. Relikwie te zostały przekazane przez kustosza katedry w Grodnie i przywiezione przez Księdza Biskupa. Było to niejako, co podkreślił sam Ksiądz Biskup, dokończenie podróży św. Kazimierza do Polski, gdyż święty zmarł w trakcie podróży z Wilna do Lublina na zjazd szlachty Królestwa Polskiego. Chociaż geograficznie Witebsk i Czernikowo dzieli dość spora odległość, to łączy je jedna wiara oraz wspólnota serc i ducha, którą od dziś będzie jeszcze mocniej wyrażać obecność relikwii św. Kazimierza Królewicza.