Centralne obchody tygodnia ekumenicznego z udziałem Biskupa Włocławskiego


20 stycznia 2018 r.

Centralne obchody tygodnia ekumenicznego z udziałem Biskupa Włocławskiego

Tradycją już stało się, że główne obchody Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan odbywają się w Ciechocinku, gdzie proboszczem jest ks. prał. Grzegorz Karolak, diecezjalny referent ds. ekumenizmu. W sobotę, 20 stycznia, w parafialnej świątyni, wokół Pasterza Diecezji zgromadzili się: ks. bp Stanisław Gębicki, ks. bp Bronisław Dembowski, przedstawiciele Kurii Diecezjalnej, wykładowcy włocławskiego seminarium duchownego, prezbiterzy dekanatu nieszawskiego, księża seniorzy oraz proboszczowie wspólnot protestanckich i Kościoła prawosławnego.
Witając przybyłych gości oraz wiernych ciechocińskiej parafii, Ksiądz Proboszcz wyraził radość ze wspólnej modlitwy z tak licznie zgromadzonymi braćmi i siostrami - dziećmi jednego Boga.
Homilię wygłosił ks. prał. dr Dariusz Kaliński. W swoim rozważaniu wyakcentował wolność człowieka oraz jego dziecięce zaufanie wobec Boga, jako czynniki przybliżające nas do zjednoczenia. Wyjaśnił też, że nie jedność sama w sobie jest celem tygodnia ekumenicznego; jest nim „wypełnienie słów Pana Jezusa wypowiedzianych w wieczerniku: «Ojcze, spraw, aby wszyscy stanowili jedno» (J 17,21)”.
Przed błogosławieństwem ks. mitrat Mikołaj Hajduczenia z Kościoła prawosławnego, wygłosił słowo świadectwa, które stało się nieodłącznym punktem nabożeństw ekumenicznych bieżącego roku. Nawiązując do hasła tegorocznego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan: „Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15,6) powiedział, że słowa te ukazują wszechmoc Boga, dla którego nie ma nic niemożliwego. To przekonanie powinno nam towarzyszyć zawsze, ilekroć spotykamy się na wspólnej modlitwie, szczególnie w tym wyjątkowym czasie, gdy błagamy o jedność chrześcijan. Ksiądz Mitrat wskazał też na jeszcze jeden element naszego życia konieczny do wzajemnego zbliżenia, przebaczenia i pojednania, czyli na wrażliwość: wrażliwość na grzech, wrażliwość na drugiego człowieka oraz wrażliwość na miłość Boga, który pragnie naszej miłości i jedności.
Słowo podsumowania wygłosił Pasterz Diecezji. Podziękował ks. Karolakowi za trud przygotowania liturgii w Ciechocinku oraz całego tygodnia ekumenicznego. Wyraził wdzięczność wszystkim obecnym za ich ekumeniczną wrażliwość oraz wspólnotę modlitwy. „Właśnie ten trud, związany z obecnością na tym nabożeństwie jest najpiękniejszym znakiem tego, że nam na Panu Bogu i na jedności chrześcijan zależy” - powiedział Ksiądz Biskup 
Na Mszy św. o jedność chrześcijan zgromadzili się oprócz duchownych trzech gałęzi chrześcijaństwa, także przedstawiciele świata nauki, kultury, Parlamentu, władz samorządowych, poczty sztandarowe szkół i organizacji działających w Ciechocinku, kuracjusze oraz wierni miejscowej parafii.