Bp Wętkowski podjął pierwsze decyzje personalne


9 czerwca 2021 r., ks. AN

Bp Wętkowski podjął pierwsze decyzje personalne

W dniu 9 czerwca biskup włocławski Krzysztof Wętkowski podjął pierwsze decyzje personalne. Dotyczą one urzędów, które wygasły w związku z wakansem na stolicy biskupiej po przyjęciu przez papieża rezygnacji bp. Wiesława Meringa.
 
Wręczając pierwsze dekrety, bp Wętkowski nawiązał do swojej deklaracji z 30 kwietnia br., gdy zapowiedział i poprosił urzędników diecezjalnych o kontynuację dotychczasowej pracy. Zgodnie z nią, powołał na urząd wikariusza generalnego ks. prałata Wojciecha Frątczaka, a także mianował wikariuszem biskupim ds. materialnych diecezji ks. prałata Lesława Witczaka i wikariuszem ds. stałej formacji kapłanów ks. prałata Tomasza Michalskiego.
 
Biskup Włocławski, zgodnie z wymogiem prawa zatwierdził ponadto ks. prałata Janusza Gręźlikowskiego na urzędzie oficjała Sądu Kościelnego Diecezji Włocławskiej i ks. kanonika Janusza Boruckiego na urzędzie wiceoficjała Sądu Kościelnego Diecezji Włocławskiej.
 
Z urzędów i funkcji, które nie wygasły po przejściu na emeryturę poprzedniego biskupa, potwierdzeni zostali i swoją pracę będą kontynuowali: ks. prałat Lesław Witczak jako ekonom diecezjalny, ks. prałat Artur Niemira, jako kanclerz Kurii oraz ks. Mateusz Szurgot, jako kapelan biskupa diecezjalnego, przy czym został on zwolniony z funkcji notariusza Kurii.
 
Pozostali urzędnicy kurialni pracują na swoich dotychczasowych stanowiskach.
 
Bp Krzysztof Wętkowski zapowiedział, że nie powoła wikariuszy biskupich rejonowych. Te funkcje nie zostają odnowione.