Bp Mering w „Naszym Dzienniku”: obrońmy Polskę!


9 lutego 2019 r., ks. AN; zdjęcie: wiara.pl

Bp Mering w „Naszym Dzienniku”: obrońmy Polskę!

„Antykatolickość stała się sposobem na prowadzenie kampanii wyborczej po lewej stronie sceny politycznej” – zauważa w rozmowie dla „Naszego Dziennika” ks. bp Wiesław Mering. W sobotnim wydaniu dziennik publikuje wywiad Sławomira Jagodzińskiego z Biskupem Włocławskim, który w mocnych słowach wzywa Polaków, aby uświadomili sobie, czym grozi załamanie polityki rozumianej jako troska o dobro wspólne, o państwo, o społeczeństwo, o każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, o każdą rodzinę. A do tego chcą doprowadzić ugrupowania opozycyjne, które zamierzają ateizować państwo. We wszystkich jego wymiarach.
 
Hierarcha wypowiada się także na temat inicjatyw środowisk liberalno-lewicowych w naszym kraju: „Boleję, że w Polsce, która od ponad 1050 lat rośnie na glebie chrześcijańskiej, są politycy, którzy sztucznie kreują – bo nie uważam, aby było takie zapotrzebowanie – postawy nienawiści, niechęci i kłamstwa w stosunku do Kościoła i głoszonej przez niego nauki” – stwierdza biskup włocławski.
 
„Kiedy dzisiaj słyszę polityków lewicy, którzy głoszą, że "prawem człowieka jest aborcja", że "przysługą" dla człowieka staje się eutanazja i że promować trzeba chorą i nienawistną w stosunku do ludzkości ideologię gender, to myślę, że refleksja intelektualna osób, które popierają tego typu myślenie, po prostu bardzo podupadła. Groźna jest jednak próba zarażania Polaków tą bezmyślnością, która odchodzi od zdrowego rozsądku i natury” – uważa hierarcha. Ordynariusz włocławski podkreśla, że my jako uczniowie Chrystusa nie możemy się poddać tego typu myśleniu i działaniu, musimy zachować spokój i rzetelnie argumentować w obronie życia ludzkiego, w obronie małżeństwa i rodziny.
 
„Widać, w jakim kierunku to wszystko zmierza – do rozmontowania całego systemu chrześcijańskich zasad i obyczajowości. Przecież pokazały to ostatnie lata rządów Platformy Obywatelskiej pełnionych przez panią Ewę Kopacz” – przypomina ks. bp Mering. Dlatego podkreśla, że jako ludzie wierzący nie możemy popierać polityków głoszących destrukcyjne dla obyczajów, moralności i prawodawstwa programy. „Jako katolicy musimy być mądrzy i wyciągać wnioski z tego, co widzimy i słyszymy. Nie poddawać się propagandzie. Trzeba głosować zgodnie z dobrze uformowanym sumieniem, wybierając wartości, które są nam drogie, co do których jesteśmy przekonani” – akcentuje ordynariusz włocławski.
 
Odnosi się także do tak mocno deklarowanej przez polityków w ostatnim czasie walki z „mową nienawiści”, wskazując na zakłamanie i cynizm. „Przecież tyle tej ‘mowy nienawiści’ padło w ostatnim czasie choćby pod adresem dzieci poczętych i obrońców ich życia” – wskazuje ks. bp Wiesław Mering. Tylko trwanie przy Bogu uchroni nas przed wszelką formą nienawiści.