Bp Mering podczas Mszy Wigilii Paschalnej: Chrystus zabiega o nasze serca


1 kwietnia 2018 r., tekst: al. Damian Kurzawski; zdjęcia: Marcin Jaworski

Bp Mering podczas Mszy Wigilii Paschalnej: Chrystus zabiega o nasze serca

Po zachodzie słońca w Wielką Sobotę wierni gromadzą się w świątyniach, aby sprawować Wigilię Paschalną. We włocławskiej katedrze ta wyjątkowa liturgia, sprawowana pod przewodnictwem księdza biskupa Wiesława Meringa, rozpoczęła się o godz. 21.30. Uczestniczyli: ks. bp Bronisław Dembowski, Kapituła Katedralna, profesorowie i moderatorzy Wyższego Seminarium Duchownego, alumni, siostry zakonne oraz wierni świeccy.
 
Świętowanie rozpoczęło się obrzędem błogosławieństwa ognia oraz nowego Paschału. Po procesyjnym wejściu do zaciemnionej katedry, rozświetlonej płomykami świec, zgromadzeni wysłuchali Orędzia Wielkanocnego, będącego pochwalną pieśnią ku czci tej wyjątkowej świecy, symbolizującej zmartwychwstałego Pana - Baranka, który „spłacił za nas dług Adama”. Światło Paschału, które rozświetla dzisiejszą noc czuwania, ma rozjaśniać mroki naszego życia.
 
Następnie miała miejsce proklamacja słowa Bożego: siedem czytań zaczerpniętych ze Starego Testamentu, ukazało dzieła Boga w historii ludzkości: od stworzenia świata, poprzez cudowne przejście Narodu Wybranego przez Morze Czerwone, aż po obietnicę Ducha Świętego, który pomoże człowiekowi żyć według praw i przykazań Bożych.
 
Po odczytaniu ostatniego fragmentu starotestamentalnej księgi, rozbrzmiał – przy dźwięku dzwonów i milczących, od Mszy Wieczerzy Pańskiej, organów – hymn „Chwała na wysokości Bogu”, obwieszczając światu, że Jezus żyje.
 
Fragment listu św. Pawła do Rzymian, przypomniał, że wszyscy, którzy przyjęli chrzest, zostali zanurzeni w śmierć Jezusa, a w konsekwencji także w Jego zmartwychwstanie. Radosny śpiew „Alleluja” był najlepszą odpowiedzią na dobrą nowinę o zwycięstwie Zbawiciela nad śmiercią, piekłem i szatanem.
 
W homilii ksiądz biskup Wiesław Mering mówił o celu naszych oczekiwań. „Doczekaliśmy się! Wszystkie poprzedzające dni zmierzały do tego wieczoru. Zmierzały do tego naszego dzisiejszego zatrzymania się tutaj w bazylice katedralnej, do tych uroczystych obrzędów, które mają przypomnieć kto jest właściwym Panem, zwycięzcą, kto jest tym którego wielbimy, któremu służymy i w którego wierzymy”.
 
Jednak to, co przeżywamy podczas świąt Wielkiej Nocy, dokonuje się podczas każdej Eucharystii. „Zmartwychwstałego Jezusa dotykamy w każdej Mszy Świętej” - mówił Ksiądz Biskup, dodając: „Gdybyśmy zrozumieli i pojęli tę prawdę do końca nie byłoby Mszy Świętych zaniedbanych, opuszczonych, nie byłoby nieprzygotowanego uczestnictwa w Eucharystii. Nie byłoby skrótów, pospiechu, byle jakiego uczestnictwa, a nawet niekiedy byle jakiego jej sprawowania. Po prostu wiedzielibyśmy z Kim się spotykamy.”
 
Pasterz Diecezji zachęcał również do modlitwy o powołania, szczególnie podczas czwartkowych Mszy św. w katedrze.
 
Nawiązując do Ewangelii mówił o niewiastach, które miłując Jezusa udały się zaraz po szabacie do Jego grobu, aby oddać Mu przysługę przewidzianą przez żydowskie prawo. Był to gest piękny, ale niepotrzebny, bo grób był pusty. Jezus zmartwychwstał. „My też dajemy Bogu gesty z których niewiele wynika” – mówił hierarcha, wskazując, że wzruszamy się wspominając Mękę Zbawiciela, płaczemy nad Jego cierpieniem, ale wkrótce potem znowu układamy świat po swojemu. Tymczasem „Chrystus i wiara w Niego to dużo więcej niż tylko emocje, niż odgrywanie ról. Chrystus zabiega o nasze serca, bo Mu zależy by one były wypełnione światłem, wiarą i gotowością do dawania świadectwa!”, wołał hierarcha.
 
Po homilii rozpoczęła się liturgia chrzcielna. Po błogosławieństwie wody, wierni odnowili przyrzeczenia chrzcielne i wyznali wiarę, po czym przyjęli pokropienie poświęconą wodą, co przypominało przyjęty chrzest.
 
Ostatnią częścią przebogatej uroczystości była liturgia eucharystyczna. Po Komunii św. Ksiądz Biskup w uroczystej procesji przeniósł Najświętszy Sakrament z symbolicznego grobu na ołtarz główny, skąd po odśpiewaniu hymnu Te Deum, udzielił błogosławieństwa Najświętszym Ciałem zmartwychwstałego Pana.
 
Na koniec Biskup Włocławski wyraził słowa wdzięczności wobec zebranych za liczny udział poszczególnych nabożeństwach Triduum Paschalnego oraz wydarzeniach doń przygotowujących, poczynając od Drogi Krzyżowej ulicami miasta, poprzez spotkanie młodych w ramach Światowych Dni w Diecezji, Niedzielę Palmową, aż po wielkopiątkowa i wielkosobotnia modlitwę brewiarzową w katedrze oraz złożył wszystkim świąteczne życzenia, które, jak mówił, „zawsze są dobre, bo chodzi tylko o to żeby w sercu zrobić trochę miejsca dla naszego Pana, który zmartwychwstał.”

Pliki do pobrania
Homilia Księdza Biskupa