Bp Mering: niebo jest tam, gdzie Pan Bóg i wszyscy święci


31 października 2018 r., tekst: Sławomira Lewandowska; foto: Krzysztof Jabłoński

Bp Mering: niebo jest tam, gdzie Pan Bóg i wszyscy święci

Stało się już tradycją, że wieczorem, 31 października, w wigilię Wszystkich Świętych, uczestniczymy w Mszy świętej we włocławskim klasztorze franciszkanów, którą kończy procesja z relikwiami świętych. Tak stało się i w tym roku.  Parafia i klasztor ojców franciszkanów pw. Wszystkich Świętych we Włocławku jest w posiadaniu relikwii wielu świętych. Ta wyjątkowa Msza św. jest okazją do ich ukazania członkom Kościoła.
 
Ojciec Mariusz Dębiński, gwardian franciszkanów i kustosz sanktuarium powitał ks. bp. Wiesława Meringa, który przewodniczył Eucharystii, oraz – w gronie koncelebrantów – ojca prowincjała franciszkanów z Krakowa, wikariusza biskupiego rejonu włocławskiego, rektora Wyższego Seminarium Duchownego, księdza dyrektora Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jan Długosza jak również obecnych księży i siostry zakonne z matką generalną na czele.
 
Podobnie jak w latach ubiegłych, przedstawiciele społeczności Zespołu Szkół Katolickich we Włocławku brali czynny udział w liturgii słowa. Podczas Eucharystii modliliśmy się o wstawiennictwo Wszystkich Świętych w naszych ziemskich sprawach.
 
Ksiądz Biskup w homilii do zgromadzonych odpowiedział między innymi na pytanie wielokrotnie zadawane kapłanom, gdzie jest niebo? „Niebo jest tam, gdzie jest Bóg, a wraz z Nim wszyscy święci, a więc ci, którzy spełnili osiem błogosławieństw, które przytoczone zostały w dzisiejszej Ewangelii”. Przypomniał, że do wybrania drogi do świętości zachęcał Jan Paweł II. Ksiądz Biskup zwrócił uwagę, że troszczymy się o dobra doczesne a nie myślimy o zbawieniu, tymczasem Bóg jest i woła nas, wystarczy chcieć usłyszeć to wezwanie, które jest zawsze świeże, jak to, które gromadzi nas wokół ołtarza. Nic tak nie przekonuje do Boga i chrześcijaństwa jak świadectwo wiernych w tych warunkach i trudnych czasach. Dziś chcemy podziękować za świętych.  Symboliczna procesja z relikwiami naszych świętych jest potrzebna w poszukiwaniu Boga – powiedział Ksiądz Biskup.
 
Na zakończenie Mszy św. poświęcona została nowa posadzka  w kościele, a ojciec gwardian podziękował parafianom oraz współbraciom za ofiary, dzięki którym udało się upiększyć świątynię.
 
Nadszedł czas na procesję – świadectwo naszej wiary. Wierni ponieśli relikwie świętych patronów i śpiewając Litanię do Wszystkich Świętych udali się w pochodzie wokół Placu Wolności. Procesja ukazała to, co w naszej wierze jest zachwycające - znaczenie i mistykę kultu związanego z Dniem Wszystkich Świętych. W czasach postępującej sekularyzacji Dnia Wszystkich Świętych i zwracania się ku magii i zabobonom, dzisiejszą uroczystością nasze chrześcijańskie przywiązanie do czci świętych oraz pamięci o zmarłych przeciwstawiamy wkraczającej modzie na Halloween, tak niezgodny z naszą wiarą i kulturą.
 
Uroczystość zakończyła się modlitwą przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Łaskawej.