Biskup Włocławski uczestniczy w rekolekcjach KEP na Jasnej Górze


21 listopada 2023 r., źródło: episkopat.pl

Biskup Włocławski uczestniczy w rekolekcjach KEP na Jasnej Górze

„Odpowiedzialność pasterzy” to temat rekolekcji biskupów, które odbywają się na Jasnej Górze od 21 do 24 listopada. Prowadzi je ks. prof. dr hab. Henryk Pietras SJ, patrolog i bizantynolog, wykładowca Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie i Collegium Bobolanum w Warszawie. W rekolekcjach uczestniczy biskup włocławski Krzysztof Wętkowski.
 
Ks. prof. Henryk Pietras SJ w ciągu czterech dni rekolekcji biskupów wygłosi osiem konferencji na temat odpowiedzialności pasterzy. Jak wyjaśnia, tematy poszczególnych nauk rekolekcyjnych wynikają bezpośrednio z tekstów Kościoła. „Rekolekcje odbędą się w dniach wyznaczonych, na które liturgia Kościoła przepisuje określone czytania mszalne i brewiarzowe. Uznałem, że dają one wiele punktów i tematów do refleksji” – tłumaczy ks. Pietras.
 
Biskupi każdy dzień rozpoczynają Eucharystią połączoną z Jutrznią, a kończą Apelem Jasnogórskim. W ciągu dnia zaplanowano też modlitwę brewiarzową oraz adorację Najświętszego Sakramentu. Na lekturę duchową, która będzie towarzyszyć biskupom, został wybrany tekst Orygenesa „O modlitwie”. Czwartek będzie dniem pokuty i pojednania. W piątek, 24 listopada, w ostatnim dniu rekolekcji, w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej zostanie odprawiona Msza Święta za zmarłych biskupów.
 
Rekolekcje poprzedzone zostały 396. Zebraniem Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, którego głównym tematem było podsumowanie pierwszej rzymskiej sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów.
 
Podczas Zebrania Plenarnego nastąpiło przekazanie listów akredytacyjnych przez nowego nuncjusza apostolskiego w Polsce, abp. Antonio Guido Filipazziego, na ręce Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Abp Filipazzi zwrócił się również do biskupów ze swoim pierwszym przesłaniem.
 
W Zebraniu Plenarnym brali udział także goście z zagranicy; pośród nich m.in. przedstawiciele Fundacji Renovabis, która w tym roku świętuje 30-lecie swojego istnienia i pomocy okazywanej Kościołowi w centralnej i wschodniej Europie.