Biskup Włocławski przewodniczył I Nieszporom Adwentu


30 listopada 2019 r., tekst dk. ŁK; foto: ks. MSz

Biskup Włocławski przewodniczył I Nieszporom Adwentu

W sobotę 30 listopada w bazylice katedralnej sprawowane były I Nieszpory I Niedzieli Adwentu. Nabożeństwu przewodniczył Pasterz Kościoła włocławskiego modląc się z duchowieństwem, osobami życia konsekrowanego i zgromadzonymi wiernymi. Na zakończenie modlitwy Ludu Bożego bp Mering poświęcił przyniesione przez wiernych wieńce adwentowe. Wieczorna modlitwa Kościoła otworzyła nowy rok liturgiczny i duszpasterski, przeżywany pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”.
 
Homilię wygłosił ks. kan. Marcin Filas, dyrektor ds. ekonomicznych Wyższego Seminarium Duchownego. Kaznodzieja przywołał nagłówki gazet, mówiące o kryzysie i zamęcie na świecie. Wobec przemijalności świata, ludzkich niepokojów i radości, ks. Filas wskazał „jedyny gwarant pełni życia” - „ponad moją małością, zgiełkiem świata jest On – mój Bóg!”.
 
Duchowny przytoczył słowa sł. B. Stefana kard. Wyszyńskiego: „Powszechnie mówi się, że: czas to pieniądz. A ja wam powiem: czas to miłość! Bo my wszyscy, jesteśmy owocem Ojcowej miłości. Nie byłoby nas na świecie, gdyby Bóg Ojciec  każdego z nas nie umiłował pierwszy!” (Jasna Góra, 15 sierpnia 1979). Komentując słowa Prymasa Tysiąclecia, kaznodzieja zauważył, że Chrystus przychodząc na świat potwierdził, że Bóg nie przestaje miłować człowieka, który jest Jego dzieckiem.
 
Spotkanie Pana, do którego przygotowuje Adwent domaga się aktywnej postawy wierzących – „wkroczenia na drogę sprawiedliwości”. Zachęcając do aktywnego oczekiwania na przyjście Pana, ks. Filas przypomniał o potrzebie uczestnictwa w Eucharystii, przystąpienia do spowiedzi oraz podejmowania dzieł miłosierdzia. „Boże spraw, abyśmy mogli radośnie kroczyć Twoimi drogami zrzucając ciężar zwany «ja». Abyśmy walczyli z ciemnością grzechu nie tylko czynami, ale również światłem Twojej nauki, światłem Twojej łaski” – zakończył modlitwą kaznodzieja.
 
Oprawę muzyczną liturgii przygotowała wspólnota WSD pod kierunkiem ks. prał. Józefa Nowaka.