Bazylika katedralna: Biskup Włocławski pobłogosławił kredę i kadzidło


6 stycznia 2021 r., tekst: ks. AT; foto: al. PC

Bazylika katedralna: Biskup Włocławski pobłogosławił kredę i kadzidło

6 stycznia Kościół katolicki obchodzi Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Tego dnia, we włocławskiej bazylice katedralnej, ksiądz biskup Wiesław Mering przewodniczył Mszy św., którą koncelebrowali księża moderatorzy i wykładowcy WSD. Na liturgii obecni byli także alumni, siostry zakonne oraz mieszkańcy Włocławka.
 
Homilię wygłosił ks. kan. Marcin Filas, dyrektor ds. ekonomicznych WSD. Wychodząc od słów kolędy „Mędrcy świata”, ukazał sens przeżywanego święta. „Jezus Chrystus objawił się światu, tzn. że przyszedł na ziemię nie tylko dla wybranego przez Boga narodu, ale dla wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli i będą żyć”, mówił homilista, podkreślając, że „zbawienie jest uniwersalne: wszyscy możemy uczestniczyć w łaskach ofiarowanych przez Chrystusa. Oto prawdziwa radość i nadzieja, jaką głosi Kościół na początku roku kalendarzowego”.
 
W dalszej części rozważania ks. Filas przypomniał zgromadzonym, że każdy jest zaproszony, by oddać hołd nowonarodzonemu Zbawicielowi. Przestrzegał jednak, by spotkanie z Jezusem nie zatrzymało się na „etapie Betlejem”, czyli w blichtrze choinki, prezentów i rodzinnych spotkań. Ograniczenie się do zewnętrznego przeżywania Bożego Narodzenia może sprawić, że w chwili bolesnych doświadczeń w życiu człowieka, może pojawić się pustka i bunt.
 
Ksiądz Dyrektor ukazał – obok betlejemskiej stajenki – jeszcze dwa miejsca, o których wierzący chrześcijanin nie może zapominać. Pierwszym z nich jest Jerozolima, symbol cierpienia, odrzucenia i śmierci. „To tu Jezus przyjął krzyż, aby wszystkie nasze krzyże uwolnić od bezsensu”, mówił kaznodzieja, prosząc, by pod krzyżem Chrystusa pozostawić własne smutki, lęki, rozczarowania oraz ludzkie kalkulacje i z wiarą patrzeć na Jezusa, tak jak Maryja, która „nie histeryzowała, choć jej duszę przeszył miecz boleści”.
 
Ostatnim symbolicznym miejscem, ważnym dla chrześcijanina – do którego zaprosił homilista – było Emaus, gdzie zmartwychwstały Jezus spotkał się ze swoimi uczniami i pozwolił im rozpoznać Siebie w Eucharystii. „W dyskretnym świetle wieczoru, Zmartwychwstały wciąż podaje tobie i mnie miłość przebitej dłoni”, mówił ks. Filas, zachęcając obecnych na liturgii: „ofiarujmy Panu złoto naszego życia; przynieśmy je do Betlejem. Mirrę cierpienia zostawmy w Jerozolimie, a w Emaus zapalmy kadzidło dziękczynnej modlitwy za to, że jesteśmy dziećmi Bożymi”.
 
Po Komunii Świętej Ksiądz Biskup poświęcił kadzidło i kredę, którą oznacza się drzwi domów i mieszkań literami C+M+B (co oznacza: Christus Mansionem Benedicat, a co z kolei tłumaczy się: „Niech Chrystus błogosławi to mieszkanie/ten dom”) oraz dodaje bieżący rok.
 
Ze względu na ograniczenia spowodowane koronwairusem, ulicami Włocławka nie przeszedł w tym roku tradycyjny Orszak Trzech Króli.