Barłogi: uroczystość nadania imienia Adama Mickiewicza szkole podstawowej


8 czerwca 2019 r., Tekst i foto ks. Julian Głowacki

Barłogi: uroczystość nadania imienia Adama Mickiewicza szkole podstawowej

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Barłogach imienia Adma Mickiewicza rozpoczęła się 7 czerwca Mszą Świętą sprawowaną w kościele św. Rocha, podczas której na prośbę wójt Gminy w Grzegorzewie Bożeny Dominiak, sztandar ufundowany przez Annę i Marka Bylewskich poświęcił ks. prał. Artur Niemira, kanclerz Kurii Diecezjalnej we Włocławku.
 
– Gromadzimy się na uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Barłogach imienia Adama Mickiewicza. To bardzo ważny etap w istniejącej co najmniej od 1926 roku, a od 50 lat funkcjonującej w obecnym budynku, placówki kształcącej i wychowującej młodzież w tej naszej, małej ojczyźnie – rozpoczął homilię ks. prał. Niemira. Homilista zaznaczył, że kierowanie dziękczynienia najpierw w stronę Boga jest znakiem kultury. Wdzięcznością w modlitwie objęci zostali nie tylko obecnie tworzący społeczność szkoły, ale także Ci którzy na przestrzeni lat stawali się jej częścią.
 
– Co Mickiewicz ma do zaproponowania współczesnemu pokoleniu Polaków? W oparciu o jakie wartości, o jakie wzorce, dzieci i młodzież uczący się w szkole w Barłogach mogą budować swoje życie? Czego od swego patrona mogą się nauczyć? Jakie cechy, jakie postawy patrona w swoich uczniach chcą kształtować nauczyciele? – odpowiadając na te pytania, ks. Niemira wyliczył motywy jakimi kierowali się uczniowie, rada rodziców i rada pedagogiczna wybierając na patrona szkoły Adama Mickiewicza.
 
Homilia księdza kanclerza przeniknięta była wieloma wątkami patriotycznymi. – Adam Mickiewicz to przede wszystkim wielki patriota, żarliwie kochający swoją ojczyznę. W iluż jego utworach można znaleźć ten rys tęsknoty za ojczyzną, pragnienia wolności, rozpalania ducha walki o nią, stawiania jej dobra nad dobro osobiste czy partykularne, modlitwy za nią. Na strofach „Pana Tadeusza”, „Dziadów”, „Konrada Wallenroda”, w „Reducie Ordona”, w wierszu „do Matki Polki”, sonecie „Pielgrzym”, czy po prostu w „Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego”, żeby wymienić tylko niektóre utwory, odkrywamy zapisaną w poezji wielką miłość do Polski, której szczególnym wyrazem jest patriotyzm – wyliczał ks. Niemira. Kaznodzieja zwrócił również uwagę, że duma z bycia Polakiem nie stoi w sprzeczności z poczuciem przynależności do Europy i tego również uczył Adam Mickiewicz.
 
– Ojczyzna jest wielkim zobowiązaniem, jak uczył św. Jan Paweł II. Z jednej strony niesie z sobą wartości, które ubogacają człowieka, ale z drugiej, domaga się konkretnej postawy wobec niej samej. Pismo Święte niejednokrotnie wyraża się z uznaniem o czynach patriotycznych i miłości względem ziemskiej ojczyzny. Takiej miłości uczył Chrystus. Dlatego miłość ojczyzny jest wartością w pełni chrześcijańską i chrześcijańskim wymogiem. Wiedział o tym Adam Mickiewicz i to dlatego znajdujemy u niego tyle odniesień do Boga i do Najświętszej Maryi Panny, kiedy to losy Polski i Polaków, przyszłość ojczyzny, zawierza na modlitwie Bożej opiece, a tożsamość narodową buduje w oparciu o wartości chrześcijańskie – mówił ks. Niemira ukazując społeczności szkolnej, jak wielkie zobowiązanie zaciągają wybierając na patrona szkoły Wieszcza Narodowego.
 
– Prosimy o poświęcenie tego oto sztandaru, by z pomocą łaski Bożej służył społeczności szkolnej. Prosimy o modlitwę za naszych uczniów, by w swoim życiu czcili wartości, jakimi są te wypisane na sztandarze: „Bóg, Honor, Ojczyzna”, by szli drogą wiary, prawdy i miłości – zwróciła się wójt Gminy w Grzegorzewie Bożena Dominiak do ks. prał. Artura Niemiry, prosząc o pobłogosławienie nowego sztandaru.
 
Po zakończonej Eucharystii wszyscy udali się do budynku szkoły, aby uczestniczyć w dalszej części uroczystości. W obecności zaproszonych gości, wśród których byli m.in. poseł RP Leszek Galemba, wicestarosta kolski Sylwester Chęciński, przedstawiciele kuratorium, służb mundurowych, zaprzyjaźnionych samorządów i szkół, prezbiterzy dekanatu kolskiego, wójt gminy przekazała nowo nadany sztandar dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach Dariuszowi Tylakowi, który przekazał go następnie uczniom. Wójt Bożena Dominiak przyjęła również ślubowanie od przedstawicieli uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektora szkoły.
 
Po wzruszającej części artystycznej, w której uczniowie wykazali się licznymi talentami aktorskimi, recytatorskimi, wokalnymi i tanecznymi, zaproszeni goście złożyli gratulacje i podarunki na ręce dyrektora Dariusza Tylaka.