Badania ISKK: praktyki religijne w diecezji włocławskiej na stałym poziomie


8 stycznia 2020 r., ks. AN

Badania ISKK: praktyki religijne w diecezji włocławskiej na stałym poziomie

W 2018 r. średnia procentowa uczestniczących w niedzielnych Mszach św. w diecezji włocławskiej wyniosła 35,4% (w 2017 – 35,2%), a przyjmujących Komunię św. 14,8% (w 2017 – 14,4%). Dane te wskazują, że obydwa współczynniki są niemal identyczne z danymi za rok 2017, a więc podobnie jak w skali ogólnopolskiej, w diecezji włocławskiej poziom praktyk religijnych pozostał na tym samym poziomie. Taki jest wynik corocznych badań dominicantes, które na zlecenie Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK) przeprowadza się w polskich kościołach.
 
Dane dotyczą roku 2018. Z najnowszych badań ISKK, przedstawionych 7 stycznia br., wynika, że w skali ogólnopolskiej w niedzielnej Mszy św. uczestniczyło 38,2% zobowiązanych katolików (w 2017 roku – 38,3 %), a 17,3% przystępowało do Komunii św. (w 2017 roku – 17%). Niewielkie różnice, w porównaniu z poprzednim rokiem, są na granicy błędu statystycznego – podkreśla ks. dr Wojciech Sadłoń, dyrektor ISKK. Oznacza to, że nie zostały zaobserwowane istotne zmiany dotyczące praktyk religijnych Polaków.
 
Jak to przekłada się na dane w diecezji włocławskiej? Zgodnie z zaznaczającą się tendencją ogólnopolską, frekwencja na niedzielnych Mszach św. (dominicantes) oraz przyjmujących Komunię św. (communicantes) w diecezji włocławskiej pozostała właściwie na tym samym poziomie. Nieznaczny wzrost o równe 0,2% pierwszego wskaźnika i o 0,4% drugiego wskaźnika w stosunku do danych z roku 2017 mieści się w granicach błędu statystycznego.
 
Każdego roku, w jedną z niedziel października, w kościołach w Polsce, w tym i w diecezji włocławskiej, odbywa się liczenie wiernych, które ma na celu zobrazować stan polskiej religijności pośród tych, którzy deklarują się jako wierzący.
 
Badania dominicantes i communicantes przeprowadzane są corocznie tą samą metodą: wskaźnik dominicantes oblicza się jako odsetek katolików uczęszczających na niedzielną Eucharystię w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych, zaś communicantes – jako odsetek katolików przyjmujących Komunię św. w trakcie niedzielnej Eucharystii w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych.
 
Sakramenty. W 2018 r. w diecezji włocławskiej udzielono sakramentu chrztu 8955 osobom, o 111 mniej niż w 2017 r. Do I Komunii św. przystąpiło 10678 osób, nieznacznie mniej (bo o 178) niż w roku poprzednim. Sakrament bierzmowania przyjęło 7445 osób, co stanowi wynik bardzo zbliżony do roku 2017. Z kolei małżeństw sakramentalnych zawarto o 126 więcej – w 2018 r. było ich 3479.
 
Kanclerz Kurii Diecezjalnej Włocławskiej ks. prał. dr Artur Niemira wyjaśnia, że zaprezentowany Rocznik Statystyczny Kościoła w Polsce za rok 2018 uwzględnia badania religijności w parafiach przeprowadzone w październiku 2018 r. w ramach tzw. liczenia wiernych. Dane za rok 2019 w opracowaniu ISKK poznamy w przyszłym roku. Oprócz omawianych badań każdego roku opracowywane są dane statystyczne z diecezji przekazywane do Stolicy Apostolskiej. Będą one zbierane z parafii w lutym bieżącego roku i zobrazują stan diecezji na dzień 31 grudnia 2019 r.