50-lecie święceń kapłańskich ks. bp. Stanisława Gębickiego (zapowiedź)


7 czerwca 2019 r.

50-lecie święceń kapłańskich ks. bp. Stanisława Gębickiego (zapowiedź)

19 czerwca (środa) złoty jubileusz kapłaństwa przeżywać będzie biskup pomocniczy Stanisław Gębicki. Ksiądz Biskup święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1969 r. z rąk ówczesnego administratora apostolskiego bp. Jana Zaręby. Za dar kapłaństwa Dostojny Jubilat będzie dziękował podczas uroczystej Mszy św. odprawianej w katedrze włocławskiej o godz. 11. Wszyscy kapłani z diecezji i wierni zaproszeni są do włączenia się w dziękczynienie za 50 lat kapłańskiej służby Kościołowi włocławskiemu ks. bp. Stanisława Gębickiego.