ks. prał. dr Roman Walczak


Wyświęcony : 17 maja 1997 r (Lata kapłaństwa : 21)

Poczta
0083

Adres
Arcadia (Pretoria) South Africa, Pretorius Street 80


Pełnione funkcje

Nazwa
Pierwszy sekretarz Nuncjatury Apostolskiej w RPA