ks. mgr Marcin Ziółkowski


Wyświęcony : 5 czerwca 2016 r (Lata kapłaństwa : 2)

Poczta


Adres
,


Pełnione funkcje

Nazwa
Student, Akademia Muzyczna, Bydgoszcz