ks. mgr Jakub Kośka


Wyświęcony : 27 maja 2012 r (Lata kapłaństwa : 6)

Poczta


Adres
,


Pełnione funkcje

Nazwa
Student, UKSW, Warszawa