Włocławskie obchody XXVIII Światowego Dnia Chorego