„Westerplatte Młodych” z udziałem KSM Diecezji Włocławskiej