Turek: poświęcenie polichromii w kościele św. Barbary