Tuliszków: paczki dla Domu Samotnej Matki w Ciechocinku