Społeczność ZSK im. ks. Jana Długosza dziękowała Panu Bogu za miniony rok szkolny