Prezbiter Diecezji Włocławskiej odznaczony przez Prezydenta RP