Poświęcenie historycznej kapsuły czasu w Działyniu