Pielgrzymka Rowerowa Diecezji Włocławskiej wyruszyła na Jasną Górę