Pielgrzymka duchowieństwa diecezji włocławskiej do Osięcin